Artikel 3 - Looptijd

Deze cao geldt voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.