Artikel 15 - Loonspecificaties

Lid 1

De werkgever is verplicht bij elke uitbetaling van het loon aan de werknemer een schriftelijke specificatie te verstrekken. De loonspecificatie bevat:

 • het bruto loonbedrag;
 • de bedragen waaruit het brutoloonbedrag is samengesteld;
 • de bedragen die op het bruto loonbedrag zijn ingehouden of ermee zijn verrekend;
 • de onkostenvergoedingen;
 • het voor de werknemer geldende wettelijk minimum(jeugd)loon (rekening houdend met de leeftijd van de werknemer en de termijn waarover het loon berekend is);
 • vermelding schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde of bepaalde tijd;
 • indien van toepassing: vermelding dat sprake is van een oproepovereenkomst
 • de wettelijke minimum vakantietoeslag waar de werknemer recht op heeft;
 • de naam van de werkgever;
 • de naam van de werknemer;
 • de termijn waarop de uitbetaling betrekking heeft;
 • de in de arbeidsovereenkomst overeengekomen arbeidsduur.

Lid 2

De werknemer is verplicht bij contante uitbetaling van het loon voor ontvangst te tekenen.