Artikel 24 - Verschuiving van de arbeidstijd

Lid 1

De werkgever kan in overleg met zijn werknemers de vaste werkweek laten aansluiten op pieken en dalen in het werk en hiermee afwijken van de normale arbeidstijd zoals vermeld in artikel 22 lid 2. Dit wordt de verschuiving van de arbeidstijd genoemd.
Bij verschuiving van de arbeidstijd gelden de volgende voorwaarden:

 1. de gemiddelde arbeidsduur op jaarbasis is 38 uur per week (dit is 1.983,6 uur per jaar) of 40 uur per week (dit is 2.088 uur per jaar).
 2. de verschuivingsperiode is maximaal 12 maanden.
 3. de bepalingen in dit artikel worden in acht genomen.
 4. de afwijking moet vooraf schriftelijk worden vastgelegd.

Lid 2

Voor de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zonder overbrugging of met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt dat binnen de verschuivingsperiode van 12 maanden gedurende:

 1. maximaal 15 weken de arbeidsduur maximaal 45 uur per week of maximaal 9 uur per dag mag zijn.
 2. minimaal 8 weken moet de arbeidsduur minimaal 32 uur per week zijn.

Lid 3

Voor de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met overbrugging geldt dat binnen een periode van maximaal 12 maanden gedurende:

 1. maximaal 15 weken de arbeidsduur maximaal 45 uur per week of maximaal 9 uur per dag mag zijn.
 2. maximaal 28 dagen de arbeidsduur 3,8 uur per dag mag zijn
 3. maximaal 14 dagen de arbeidsduur 0 uur per dag mag zijn
 4. minimaal 8 weken moet de arbeidsduur minimaal 32 uur per week zijn

Als de verschuiving van de arbeidstijd plaatsvindt binnen de periode 15 november tot 1 april, dient eerst de overbrugging zoals bedoeld in Artikel 32 volledig te zijn benut.

Lid 4

Gewerkte uren boven gemiddeld 38 uur per week (dit is boven 1.983,6 uur per jaar) worden aangemerkt als overuren. Deze uren worden uitbetaald tegen de percentages voor overwerk (zie Artikel 48 ):

 1. aan het einde van de verschuivingsperiode of
 2. bij het einde van de arbeidsovereenkomst als deze beëindiging voor het einde van de verschuivingsperiode valt.

Lid 5

Als de verschuiving van de arbeidstijd niet schriftelijk is vastgelegd, worden alle meeruren als overuren aangemerkt en uitbetaald.