Artikel 89 - Uitleg toepassing cao-bepalingen

Lid 1

De werkgever verstrekt aan de werknemer een exemplaar van het actuele cao-boekje of verwijst de werknemer naar de website www.caogroengrondinfrastructuur.nl.
 
Lid 2

De werkgever of de werknemer kan de paritaire commissie, als bedoeld in Artikel 88, verzoeken om uitleg over de toepassing van (bepalingen van) de cao.