Bijlage IX Functieraster, behorend bij artikel 33

In onderstaand functieraster is een overzicht opgenomen van de indelingen van alle referentiefuncties in het functiegroepenstelsel. In dit overzicht zijn ook de niveauvarianten opgenomen die wél in een Niveau-Onderscheidende Kenmerken matrix zijn opgenomen, maar niet in een referentiefunctie zijn uitgewerkt.

figuur 5 | Functieraster*

GROEPS-
GRENZEN

UITVOERING

ONDERSTEUNING

STAF

A (<-110)

 

 

 

B (110-155)

Grondwerker I

Algemeen medew. onderhoud

Medew. huishoudelijke dienst

C (155-200)

Grondwerker II

 

 

Machinist/tractorchauffeur I

Vrachtwagenchauffeur I

D (200-245)

Grondwerker III

Monteur I

Medewerker administratie I

Machinist/tractorchauffeur II

Vrachtwagenchauffeur II

E (245-290)

Machinist/tractorchauffeur III

Monteur II

Medewerker administratie II

Medewerker bedrijfsbureau I

F (290-335)

Uitvoerder I

Medewerker bedrijfsbureau II

Medewerker administratie III

G (335-380)

Uitvoerder II

Hoofd technische dienst

Medewerker ICT

Medewerker bedrijfsbureau III

Commercieel medew./advis.

Administrateur I

H (380-430)

Uitvoerder III

 

Marketingcommunicatieadvis.

HR-adviseur

Administrateur II

KAM-coördinator

I (430-480)

Projectleider I

 

 

J (480-530)

Projectleider II

 

 

*In het functieraster verwijzen de schuingedrukte functies naar functieniveaus die alleen in een NOK zijn uitgewerkt