Bijlage X Informatie en schema’s inzake vakantierechten en verjaring, behorend bij Artikel 59 en Artikel 60

Onderscheid wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

  1. Het aantal wettelijke vakantiedagen is 20 dagen per jaar bij een voltijdsdienst-verband. Deze dagen vervallen 6 maanden na het jaar waarin ze werden opgebouwd.
  2. Voor de bovenwettelijke dagen geldt een verjaringstermijn van 5 jaren.
  3. Bovenwettelijke dagen in de cao Groen, Grond en Infrastructuur zijn de volgende:
    • de dagen in Artikel 59 Lid 1  die de 20 dagen te boven gaan;
    • de dagen in Artikel 59 Lid 2 en Artikel 59 Lid 3. Dat zijn de extra dagen voor 55-plussers en de extra dagen bij een langdurige arbeidsovereenkomst.

Schema vervaldata en verjaringsdata behorend bij Artikel 60 Lid 4

In het hierna volgende schema staan de verval- en verjaringstijdstippen vermeld bij de diverse dagen en jaren:

Opbouw

Vervaldatum 

Verjaringsdatum

Wettelijke en bovenwettelijke dagen van vóór 1 januari 2021

 

5 jaar na opbouw d.w.z. uiterlijk 31-12-2020

wettelijke dagen 2020

1-7-2021

 

bovenwettelijke dagen 2016

 

31-12-2021

wettelijke dagen 2021

1-7-2022

 

bovenwettelijke dagen 2017

 

31-12-2022

bovenwettelijke dagen 2018

 

31-12-2023

bovenwettelijke dagen 2019

 

31-12-2024

bovenwettelijke dagen 2020

 

31-12-2025

bovenwettelijke dagen 2021

 

31-12-2026