Bijlage XIV Gegevens van de organisaties die de cao Groen, Grond en Infrastructuur hebben afgesloten, en van commissies en overige organisaties

Organisaties:

Vereniging Cultuurtechnische werken en Grondverzet, Meststoffendistributie en Loonwerken in de Agrarische sector in Nederland (Cumela Nederland)
Nijverheidsstraat 13, 3861 RJ Nijkerk
Postbus 1156, 3860 BD Nijkerk
telefoon: 033-2474900
fax: 033-2474901
e-mail: info@cumela.nl
internet: www.cumela.nl

CNV Vakmensen
Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Postbus 2525, 3500 GM Utrecht
algemeen telefoonnummer: 030-7511007
internet: www.cnvvakmensen.nl

Vakvereniging Het Zwarte Corps
Graaf Rupertlaan 2, 3434 RJ Nieuwegein
Postbus 2060, 3430 CH Nieuwegein
telefoon: 030-6006070
fax: 030-6067044
e-mail: info@hzc.nl
internet: www.hzc.nl

Commissies:

Centrale Beroepscommissie Functiewaardering /seniorenregeling Groen, Grond en Infrastructuur
Zie de paritaire commissie.
Sectorcommissie Groen, Grond en Infrastructuur
p/a Colland Bestuursbureau
Stationsweg 1, 3445 AA Woerden
e-mail : sectorcommissieloonwerk@colland.nl sectorcommissieggi@colland.nl

Paritaire Commissie Groen, Grond en Infrastructuur
p/a Colland Bestuursbureau
Stationsweg 1, 3445 AA Woerden
e-mail : paritaire.commissie@actor.nl

Overig:

Cao-informatie

www.caogroengrondinfrastructuur.nl
www.groengrondinfra.nl

Colland

www.colland.nl
www.collandarbeidsmarkt.nl

BPL

www.bplpensioen.nl
telefoon voor werkgevers: 050-5224000
telefoon voor werknemers: 050-5223000

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Parnassusplein 5, 2511VX Den Haag
Postbus 90801, 2509 LV Den Haag
telefoon: 070-3334444
gratis telefoonnummer voor publieksinformatie: 1400
internet: www.minszw.nl

SER
Bezuidenhoutseweg 60, 2594 AW Den Haag
Postbus 90405, 2509 LK Den Haag
telefoon: 070-3499499
fax: 070-3832535
internet: www.ser.nl