Artikel 26 - Arbeid op zaterdag, zondag, feest- en gedenkdagen

Behoudens het bepaalde in Artikel 22 Lid 3 en Artikel 28 hoeft de werknemer geen arbeid te verrichten op:

  1. zaterdag en zondag;
  2. de algemene erkende christelijke feestdagen (Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en Eerste en Tweede kerstdag);
  3. Goede Vrijdag en bid- en dankdagen, voor zover de werknemer er prijs op stelt deze als gedenkdag te vieren;
  4. de dag na afloop van de islamitische vastentijd, voor zover de werknemer er prijs op stelt deze als gedenkdag te vieren;
  5. voor de werknemer die er prijs op stelt deze dag als gedenkdag te vieren: 1 mei;
  6. de dag waarop de verjaardag van de koning wordt gevierd.

In dit verband wordt ook verwezen naar Artikel 59 Lid 4 d.