Artikel 36 - Loon over vakantiedagen

De werkgever is verplicht zijn werknemers tijdens vakantiedagen het volgende loon door te betalen:

  • het feitelijk loon;
  • inclusief het loon over het gemiddeld aantal extra uren dat er gewerkt is;
  • met uitzondering van overuren;
  • verhoogd met de krachtens deze cao geldende vaste toeslagen.