Artikel 42 - Jubileumuitkering

De werknemer ontvangt:

  • als hij 12,5 jaar (ten minste 150 maanden) in dienst is bij dezelfde werkgever:
    een jubileumuitkering van één vierde van een bruto maandloon.
  • als hij 25 jaar (ten minste 300 maanden) in dienst is bij dezelfde werkgever:
    een jubileumuitkering van één maal een bruto maandloon.

De uitbetaling vindt plaats op basis van de geldende fiscale regelingen.