Artikel 47 - Ploegendienst

Lid 1

Als een werknemer in ploegendienst werkt, wordt zijn feitelijk loon verhoogd met:

  • 12,5% bij tweeploegendienst en
  • 15% bij drieploegendienst.

Lid 2

Bij werknemers in ploegendienst worden de percentages voor overwerk berekend over het uurloon, verhoogd met de toeslag zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel.

Lid 3

Zie in dit verband ook Artikel 29.