Artikel 55 - Bereikbaarheidsvergoeding

Lid 1

De werkgever betaalt de werknemer een vergoeding voor de tijd die hij voor het bedrijf bereikbaar moet zijn als:

  • de werkgever en de werknemer schriftelijk zijn overeengekomen dat de werknemer buiten de voor hem vastgestelde arbeidstijd bereikbaar is voor het bedrijf om onverwachts dringende werkzaamheden te verrichten; en
  • de werknemer verplicht is aan een oproep van de werkgever gehoor te geven.

Lid 2

De vergoeding bedraagt € 12,80 per etmaal of deel van het etmaal.

Lid 3

De bereikbaarheidsvergoeding geldt niet voor de werknemer in functiegroep G en hoger.