Artikel 56 - Werkkleding en kledingvergoeding

Lid 1

De werkgever is verplicht om de werknemer voor zover wettelijk vereist:

  • deugdelijke beschermings- en beschuttingsmiddelen ter beschikking te stellen; en
  • ervoor te zorgen dat deze regelmatig afdoende worden gereinigd.

De werknemer is verplicht de beschermings- en beschuttingsmiddelen die de werkgever ter beschikking heeft gesteld:

  • doelmatig te gebruiken,
  • zorgvuldig te beheren en
  • de voorschriften betreffende de beveiliging nauwkeurig in acht te nemen.

Lid 2

De werkgever geeft de werknemer in bruikleen drie werkpakken per jaar of verstrekt aan de werknemer een vergoeding voor slijtage van zijn eigen werkkleding van € 3,70 per week.

Lid 3

De werkgever verstrekt de werknemer uit veiligheidsoverwegingen twee paar werkschoenen per jaar. Een nieuw paar schoenen wordt verstrekt na inlevering van het oude paar. De werknemer is verplicht de werkschoenen te dragen.

Lid 4

Dit artikel is alleen van toepassing op de werknemer die een functie uitoefenen die behoort tot de functiefamilie “Uitvoering” of “Techniek”.