Artikel 58 - Huisvesting

Lid 1

Als de werknemer vanwege de afstand niet elke avond naar zijn woning terug kan keren, regelt de werkgever in overleg met de werknemer passende huisvesting.

Lid 2

De kosten van voeding en huisvesting komen voor rekening van de werkgever.

Lid 3

Voor kleine verteringen tijdens de reis en huisvesting verstrekt de werkgever een verblijfsvergoeding van € 6,85 per dag, tenzij de werkgever de kosten volledig betaalt.