Artikel 77 - Arbeid door jeugdigen

Lid 1

Het is de werkgever verboden:

  1. een werknemer die jonger is dan 18 jaar een trekker te laten besturen. Dit verbod geldt niet voor 16- en 17-jarige werknemers met een trekker rijbewijs dat is afgegeven door een daartoe bevoegde instantie.
  2. een werknemer die jonger is dan 18 jaar met giftige stoffen te laten werken.

Lid 2

De werkgever mag de werknemer van 16 of 17 jaar grondverzetmachines laten bedienen en besturen. Voorwaarde is dat het toezicht, zoals beschreven in de Arbeidsomstandighedenwet, is geregeld.
Zie ook www.agroarbo.nl