Artikel 8 - Uitzendbureaus

Lid 1

De onderneming kan als de bedrijfsomstandigheden daar naar het oordeel van de werkgever aanleiding toe geven gebruikmaken van de diensten van uitzendbureaus. Er worden uitsluitend uitzendkrachten te werk gesteld die in dienst zijn van een uitzendbureau, handmatig loonbedrijf of overige derde in het bezit van het NEN-certificaat en ingeschreven staat in het register van de SNA, dan wel is aangemeld voor certificering en aan de gestelde eisen van het SNA-keurmerk voldoet.

Lid 2

De inlenersbeloning is van toepassing op de uitzendkracht.

Lid 3

De inlenende werkgever moet zich ervan verzekeren dat het uitzendbureau de inlenersbeloning toepast.

Lid 4

Uitbetaling van opgebouwde ATV vindt plaats tegen 6,5% van het bruto uurloon.